admin

آبان ۲۵, ۱۳۹۷

۵باور غلط درباره لاغری

جهت دیدن این مقاله به روزنامه پزشکی سپید(تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه) به آدرس زیر مراجعه نمایید. yon.ir/pR1QI
آبان ۲۵, ۱۳۹۷

فعالیت‌های مستمر ورزشی سبب زیبایی پوست می‌شود

جهت دیدن این مقاله به معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ساوه به آدرس زیر مراجعه نمایید. yon.ir/GsiHc
آبان ۲۵, ۱۳۹۷

برای کاهش استرس روزانه ۳۰ دقیقه ورزش کنید

جهت دیدن این مقاله به پایگاه فعالیت های ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به آدرس زیر مراجعه نمایید. yon.ir/hb8FY
آبان ۲۵, ۱۳۹۷

افزایش اعتماد به نفس با روزی ۳۰ دقیقه پیاده‌روی

جهت دیدن این مقاله به معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به آدرس زیر مراجعه نمایید. yon.ir/9a0G4